Caritas Archidiecezji Białostockiej

sds@pogodni.caritas.pl   tel. 728-594-189

Numer konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Strona główna – Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”
imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji białostockiej Środowiskowy Dom Samopomocy imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki


Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie usamodzielnienia i integracji społecznej.

Pracownie Środowiskowego Domu Samopomocy

Aktualności