Caritas Archidiecezji Białostockiej

sds@pogodni.caritas.pl   tel. 728-594-189

Numer konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Strona główna – Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”
imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Nasz ośrodek

Caritas Archidiecezji Białostockiej Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki


Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, zaspakajanie podstawowych potrzeb w zakresie usamodzielnienia i integracji społecznej.

Ośrodek zlokalizowany jest na terenie parafii NMP Matki Kościoła w przestronnym, wyremontowanym budynku, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach, otoczonym pięknie zagospodarowanym terenem zielonym.

Dom funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.