Caritas Archidiecezji Białostockiej

sds@pogodni.caritas.pl   tel. 728-594-189

Numer konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Strona główna – Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”
imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Zasady przyjęcia

Osoby Chętne do uczestnictwa w zajęciach ŚDS Pogodni prosimy o kontakt osobisty, w godz. 08:00 – 15:00, w siedzibie naszego Ośrodka:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” im. bł. ks. Michała Sopoćki, ul. Pogodna 63

lub telefoniczny 728 594 189

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy § 7 pkt. 1

Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć 2 zaświadczenia lekarskie:

  1. Wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, oraz diagnozą.
  2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji w przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie.

Należy również dołączyć Orzeczenie o Niepełnosprawności lub Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Adresy Zespołów Pomocy Społecznej