Caritas Archidiecezji Białostockiej

sds@pogodni.caritas.pl   tel. 728-594-189

Numer konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Strona główna – Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”
imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Pracownia terapii ruchem i tańcem

Celem działań podejmowanych w pracowni w ramach zajęć ruchowych jest zwiększanie kondycji i sprawności fizycznej uczestników, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz rozwijanie cech motorycznych i koordynacji ruchowej. Środkiem oddziaływania terapeutycznego w pracowni jest również muzyka, która pobudza wyobraźnię uczestników  i wpływa korzystnie na ich stan psychiczny. Dlatego w pracowni oprócz typowych zajęć ruchowych prowadzona jest również terapia tańcem. Nasi uczestnicy tańcząc na zajęciach doznają uczucia jedności, jakie daje im bycie w grupie, zadowolenia, jakie daje fakt, że potrafią wspólnie tańczyć oraz radości, jaką daje ruch. Poziom i tematyka zajęć dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział.