Caritas Archidiecezji Białostockiej

sds@pogodni.caritas.pl   tel. 728-594-189

Numer konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Strona główna – Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni”
imienia. błogosławionego. księdza. Michała Sopoćki
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Pracownia Działań Twórczych i Opiekuńczych

To miejsce w którym można spędzić twórczo czas a wyobraźnia nie zna granic wykorzystując techniki artystycznego wyrazu.

Pracownia podejmuje różnorodne formy pracy z dziedzin sztuki zgodnie z programem wspierająco-aktywizującym opracowanym indywidualnie dla każdego uczestnika umożliwiając im, wyrażenie swoich trudnych przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach. Terapeuci i opiekunowie ON czuwają nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem umiejętności manualnych uczestników, odkrywaniem talentów, nabywaniem nowych umiejętności  a także dbają o potrzeby: bezpieczeństwa, współuczestnictwa, akceptacji, rozbudzają wiarę w siebie.